National One Health Workforce-Next Generation (OHW-NG) Strategic Planning Meeting 2023

Unit Kawalan Infeksi
Wakil Program AMR Kebangsaan telah menghadiri
Malaysia One Health University Network (MyOHUN)
National One Health Workforce-Next Generation (OHW-NG) Strategic Planning Meeting 2023 pada 19 hingga 21 Februari 2023 di Holiday Inn, Melaka. Mesyuarat ini membincangkan dan merancang aktiviti One Health Workforce-Next Generation (OHW-NG) yang akan dianjurkan bagi tahun ini.

Sebagai koordinator One Health AMR, Unit Kawalan Infeksi mewakili pelbagai agensi dan kementerian, telah membentangkan projek tahun ke-4 iaitu Training the Trainers: Program Kesedaran Awam One Health AMR

Mesyuarat ini juga bertujuan untuk memupuk dan mengukuhkan kerjasama disamping mengeratkan jaringan antara ahli MyOHUN dalam penganjuran aktiviti OHW MyOHUN pada masa hadapan.