Bengkel Pemerkukuhan Survelan Penjagaan Luka Peringkat Negeri Johor

Pada 27 Februari 2023, Jabatan Kesihatan Negeri Johor dan Unit Penjagaan Luka HSAJB dengan kerjasama Unit Kawalan Infeksi, CKPP telah menjalankan Bengkel Pemerkukuhan Survelan Penjagaan Luka Peringkat Negeri Johor yang bertempat di Bilik ICT, Jabatan Kesihatan Negeri Johor. Bengkel ini dihadiri oleh wakil Pasukan Penjagaan Luka hospital-hospital di negeri Johor yang bertujuan untuk membincangkan pencapaian tahun sebelumnya dan memberi maklumat terkini berkaitan Program Penjagaan Luka di peringkat kebangsaan dan survelan Penjagaan Luka yang dijalankan. Pengurusan data survelan yang efisien akan dapat membantu dalam mengenalpasti kelemahan yang memerlukan penambahbaikan atau intervensi di dalam Penjagaan Luka.